ฉับไว

ถอนเงินว่องไวภายใน 30 นาที ในเวลาที่คุณต้องการ
จันทร์-ศุกร์     8:00 – 1:00 (แปดนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาของอีกวัน)
เสาร์               8:00 – 12:00 (แปดนาฬิกาถึงเที่ยงวัน)
อาทิตย์          18:00 – 00:00(หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน
)