ปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยของเงินทุนให้ถึง 3 ขั้น 

ความปลอดภัยชั้นที่ 1 บัญชีแยก
เงินทุนของบริษัท และเงินทุนของลูกค้าจะถูกแยกออกจากกันคนละบัญชีธนาคาร ทำให้มั่นใจได้ว่าเงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

ความปลอดภัยชั้นที่ 2 ผู้ดูแลสินทรัพย์อิสระ
เงินทุนของลูกค้าจะได้รับการดูแลโดยผู้ดูแลสินทรัพย์อิสระ สิ่งนี้ทำให้เงินทุนของลูกค้าได้รับการปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงการตรวจสอบทั้งฝากและถอนตลอด 24 ชม. โดย ผู้ดูแลทรัพย์สิน ฟูลเลอร์ตัน คัสโตเดียน (Fullerton Custodian)

ความปลอดภัยชั้นที่ 3 ประกันภัยที่น่าเชื่อถือเพิ่มความปลอดภัยให้กับเงินทุนของลูกค้าทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลสินทรัพย์อิสระจะได้รับการคุ้มครองโดยกรมธรรม์ระดับโลก ในทุก MT4 จากกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการดำเนินงานรวมไปถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันอันเนื่องมาจากตลาด